Sæt behovene i centrum

Det er indlysende, at god indretning skal bidrage til et stimulerende læringsmiljø og fungere som en pædagogiske støtte for virksomheden. Men hvordan en god indretning ser ud, er ikke lige så indlysende.

Svaret på spørgsmålet varierer fra skole til skole. Det skyldes flere faktorer, som blandt andet hvordan jeres specifikke behov ser ud, hvilke forudsætninger I har i form af lokaler, elevgrupper og adgang til tekniske ressourcer. Derfor arbejder Input interior med behovstilpassede løsninger samt størst mulig valgfrihed. Det betyder, at vi, ud fra jeres betingelser, guider jer til det miljø, som passer bedst til jeres aktiviteter og behov.

Der er et stadig større fokus på skolens læringsmiljø, det vil sige omgivelserne, som skal understøtte individuelle behov hos såvel elever som lærere. I fremtidens klasselokale giver det traditionelle klasselokale plads til eller kombineres med nye områder, hvor fleksibel møblering og behovstilpassede indretningsløsninger er i fokus. Grundlaget for læringsmiljøerne tager udspring i forskellige situationstyper. I den moderne udgave hjælper de med at til passe undervisning og indretning efter den enkelte elevs behov, ambitioner og forudsætninger.

De fem situationstyper kan beskrives gennem: Scenen, Laboratoriet, Grotten, Lejrbålet og Vandhullet og fungerer for sig selv eller sammen i en kombination.

Scenen

Beskriver en traditionel og klassisk form for undervisning hvor personen er den, der når ud, berører og påvirker sit publikum fra scenen. Til præsentation, gennemgang og forelæsning.

Laboratoriet

Gennem praktiske elementer får eleven mulighed for selv at prøve, eksperimentere og skabe. Et sted for innovation, kreativitet og evnen til at opfinde. Et udforskende miljø for både individuelt arbejde og gruppearbejde.

Grotten

Et afgrænset sted til koncentration og separat arbejde. Med reducerede syns- og lydindtryk skabes forudsætninger for koncentration, refleksion og analyse.

Lejrbålet

Stedet som afspejler en flere tusind år gammel tradition for at mødes og lytte til fortællinger og historier, der viderefører vores viden og kultur. Et sted til møder, diskussion og refleksion samt samarbejde og fordybelse i mindre grupper.

Vandhullet

Et interagerende og socialt samlingssted, hvor dialogen er i fokus. Et sted for livlige samtaler, spørgsmål og udveksling af informationer. Ved vandhullet agerer alle deltagere lærer og elever.

Lad os kontakte dig

Giv os dine oplysninger, så vender vi tilbage

Tak for din henvendelse

Vi vender tilbage til dig så hurtigt som muligt.

Til formularen
Ups

Der opstod en fejl, prøv igen.

Til formularen