Miljøpolitik

Vores kunders behov varierer, men Input interiors arbejde med at skabe en bæredygtig og sund udvikling er konstant.

Ansvarsfuldt hensyn

Vores miljøarbejde skal kendetegnes ved en mere bevidst anvendelse af jordens ressourcer, et ansvarsfuldt hensyn til vores klima og drivhuseffekten samt et kendskab til vores indvirkning på økosystemet ud fra et sundheds- og miljømæssigt synspunkt.

Sammen med partnere og kunder har vi et aktivt og bevidst arbejde hen mod bæredygtighed, som indbefatter vores egen virksomhed, udvikling og videresalg af produkter og services samt de ydre faktorer vi kan påvirke og bidrage til. Samtlige medarbejdere har et ansvar for at følge nedenstående principper og at integrere en bæredygtig måde at agere på i hverdagen.

Vi indretter bæredygtigt

Vi stræber efter at tilbyde så bæredygtige produkter, services og miljøer som muligt. Det indbefatter faktorer såsom design-, materiale- og produktvalg, produktionsmetoder, kvalitet, driftslevetid, genbrug, genvinding, effektiv logistik med den mindst mulige påvirkning af miljøet, minimering af emballage og fremme af genvinding af returemballage, energianvendelse og digitalisering.

Vi sætter mål, måler og evaluerer

Vores ambition er at vores virksomhed skal bidrage til en så lille påvirkning af miljøet som muligt. Vi sætter mål og følger op på vores præstationer for konstant at forbedre rutiner, arbejdsmetoder og for at udvikles. På den måde sikrer vi at vi opfylder vores egen og omverdenens forventninger.

Vi videreuddanner os løbende

Vi sikrer at vi har de rette kompetencer via kontinuerlig uddannelse.

Vi overstiger eksterne krav

Som minimum følger vi altid lovgivningen, myndighedskrav, normer og øvrige bindende krav, men vi stræber højere end som så. Vi tilbyder miljømæssigt bæredygtige løsninger og skal proaktivt påvirke leverandører, samfundsdebatten og vores kunder til mere bevidste valg.

Vi tager ansvar og stille høje krav

Vi tager ansvar for vores påvirkning af miljøet i alle led. Det indebærer at vi stiller, og følger op på, høje krav til vores leverandører, samarbejdspartnere og kunder lige som til os selv.

Disse principper og værdier sammen med vores måde at arbejde på findes samlet i vores ledelsessystem og skal være velkendte og forståede i hele organisationen.

Lad os kontakte dig

Giv os dine oplysninger, så vender vi tilbage

  Tak for din henvendelse

  Vi vender tilbage til dig så hurtigt som muligt.

  Til formularen
  Ups

  Der opstod en fejl, prøv igen.

  Til formularen