Miljøpolitik

Vores kunders behov varierer, men Input interiors arbejde med at skabe en bæredygtig og sund udvikling er kontinuerlig.

Ansvarsfuldt hensyn

Vores miljøarbejde skal kendetegnes ved en mere bevidst anvendelse af jordens ressourcer, et ansvarsfuldt hensyn til vores klima og drivhuseffekten samt et kendskab til vores indvirkning på økosystemet ud fra et sundheds- og miljømæssigt synspunkt.

Sammen med partnere og kunder udfører vi et aktivt og bevidst arbejde hen mod bæredygtighed, som omfatter vores egen virksomhed, udvikling og videresalg af produkter og services samt de ydre faktorer, vi kan påvirke og bidrage til. Samtlige medarbejdere har et ansvar for at følge nedenstående principper og at integrere en bæredygtig måde at agere på i hverdagen.

Vi indretter bæredygtigt

Vi ønsker at tilbyde så bæredygtige produkter, services og miljøer som muligt. Det indebærer faktorer såsom design-, materiale- og produktvalg, produktionsmetoder, kvalitet, driftslevetid, genbrug, genvinding, effektiv logistik med den mindst mulige påvirkning af miljøet, minimering af emballage og fremme af miljømæssig korrekt genvinding af returemballage, energianvendelse og digitalisering.

Vi sætter mål, måler og evaluerer

Vores ambition er – at vores virksomhed skal påvirke miljøet mindst muligt. Vi sætter mål og følger op på vores præstationer for hele tiden at forbedre rutiner, arbejdsmetoder og for at udvikles. På den måde sikrer vi, at vi opfylder vores egne og omverdenens forventninger.

Vi videreuddanner os løbende

Vi sikrer, at vi har de rette kompetencer igennem kontinuerlig uddannelse.

Vi overstiger eksterne krav

Som minimum følger vi altid lovgivningen, myndighedskrav, normer og øvrige bindende krav, men vi stiler højere end som så. Vi tilbyder miljømæssigt bæredygtige løsninger og skal proaktivt påvirke leverandører, samfundsdebatten og vores kunder til mere bevidste valg.

Vi tager ansvar og stille høje krav

Vi tager ansvar for vores påvirkning af miljøet i alle led. Det indebærer, at vi stiller – og følger op på, høje krav til vores leverandører, samarbejdspartnere og kunder lige som til os selv.

Disse principper og værdier sammenholdt med vores arbejdsmetoder findes samlet i vores ledelsessystem og skal være velkendte og forståede i hele organisationen.

Lad os kontakte dig

Giv os dine oplysninger, så vender vi tilbage

Tak for din henvendelse

Vi vender tilbage til dig så hurtigt som muligt.

Til formularen
Ups

Der opstod en fejl, prøv igen.

Til formularen